Automist
 
 
Kiirus, lihtsus ja mugavus!
 

Vaatamata vanale ja väärikale kaubamärgile on Autom Tallinna Autokool

täna eelkõige noortele suunatud kaasaegne ja innovatiivne koolitusasutus.

Tallinna Tehnikakõrgkooli ettevalmistusega õpetajaskond on ühiste  

jõupingutustena loonud Tallinna Ülikooli akadeemilise katuse alla sõbraliku

ja õpilaskeskse õhkkonnaga autokooli.

Kvaliteeditunnuseks õpetajate tehtud tööle on Maanteeameti igaaastane

statistika. 2014 aasta tulemuste kohaselt (http://www.mnt.ee/index.php?id=13532)

hoiame riiklikul teooriaeksamil positiivse tulemuse saanud õpilaste protsendiga

Tallinna autokoolide hulgas 2. kohta.

Kuna Haridus- ja Teadusministeerium on tunnustanud meid

(koolitusloaga 6553 HTM)  A-, A2-, B-, C-, CE- ja D- kategooria juhiloa

taotlejate ettevalmistajana ja Tallinna Noorsootöö Keskus

oma koostööparnetritena ning kõrvalharuna tegeleb osa meist ka

alarmsõidukijuhtide eriettevalmistusega, siis julgen meie kooli soovitada

kõigile. Ka Teile!

 
 
Lugupidamisega,
 
Alar Hermanson
Autom Tallinna Autokool